Tier Two All-Star Rosters 2018-2019

Congratulations to the following all-stars for tier two!

Eastern Division All-Stars

Coaches: To Be Determined (winner of Eastern Division)

Roster:

 • Uthman Qadri (Ar-Raashidoon)
 • Hassan Yakub (Ar-Raashidoon)
 • Nabil Kalifa (Al-‘Aalimoon)
 • Hamzah Misbahuddin (Al-‘Aalimoon)
 • Bilal Khan (Al-Eemaan)
 • Yusuf Syed (Al-Eemaan)
 • Abdullah Malek (Al-‘Aalimoon)
 • Faaris Omer (Al-‘Aalimoon)
 • Awaab Ashraf (Al-Eemaan)
 • Ahmed Aden (Ar-Raashidoon)

Standby: Hamza Chand (Al-Eemaan)

Goalies: Ibraheem Elmasry (Al-Eemaan)


Western Division All-Stars

Coaches: To Be Determined (winner of Western Division)

Roster:

 • Azeem Patel (Al-Khaashi’oon)
 • Sidik Karatella (Al-Khaashi’oon)
 • Mustafa Khan (As-Sabr)
 • Waseem Kalifa (As-Sabr)
 • Jabir Iftikhar (Al-Mujaahidoon)
 • Mohammed Din (Al-Mujaahidoon)
 • Taahir Ibrahim (Al-Khaashi’oon)
 • Zayd Mohiuddin (Al-Mujaahidoon)
 • Abubakar Ahmed (As-Sabr)
 • Usman Mustafa (Al-Mujaahidoon)

Standby: Waseem Macci (Al-Khaashi’oon)

Goalies: Eesa Elmasry (As-Sabr)

Start a Conversation

Your email address will not be published.